13.02.16

Випишіть з усної народної творчості приклади речень, що містять коротку та повну нестягнену форму прикметників. Визначте рід та число таких прикметників. Поясніть їхню роль у текстах.


04.03.14

Інтернет-турнір знавців творчості Тараса Шевченка (І тур)
Мультимедійна інтерактивна дошка "Мудре слово Тараса Шевченка" Автор: Жмуйда Н. Автор: Сосновський Д.